Capacità supplementare, ricca di opportunità per i traffici transfrontalieri